RSS blog na iDNES.cz

Martin Horský :: Británie v útržcích novin

Ukázky

Prokletí černé kočky

"Pověra je víra v neexistující jevy nebo bytosti, která v rozporu s racionálním myšlením a bez rozumných důvodů přiřazuje věcem a dějům nadpřirozenou schopnost ovlivňovat budoucnost."

Tedy podle Ottova slovníku naučného. Skutečně důležité věci jako např. jak má být správně přitlučená podkova se z něj ovšem nedozvíte. Předpokládám, že vás tato otázka také trápí, takže jsem to raději zjistil - musí viset jako U, aby se v ní mohlo hromadit štěstí, které na nás padá shůry. V opačném případě by byla podkova tak, jak ji má kůň, a štěstí by z domu doslova odcválalo. Mohu jen smutně konstatovat, že většina podkov, které jsem kdy viděl, byla pověšena špatně. Lenost lidí přečíst si návod je vpravdě zarážející, protože de facto degraduje cenný kolektor štěstí na bezúčelný lapač prachu. A uznejte sami, kdo by chtěl mít něco takového doma. Z hlediska funkčnosti je to přitom stejné jako koupit si televizi a pak k ní nepřipojit anténu.

Pouze v případě černých koček jsem o něco shovívavější vzhledem ke skutečné komplexnosti této problematiky. Zatímco ve vyspělých zemích jako jsou USA nebo Česká republika je černá kočka přes cestu špatné znamení, v rozvojovém Japonsku je tomu zcela naopak. Británie je pak v této otázce doslova rozpolcena. Závisí zde na tolika okolnostech, že nejsem dalek tvrzení, že nešťastný bude především ten, kdo se pokusí pochopit britské pověry.

Ve Skotsku je černá kočka, která přijde na zápraží domu, příslibem přicházejícího blahobytu. V Anglii je to podobné, protože mít černou kočku v domě je považováno za štěstí. Ovšem potkat černou kočku jen tak náhodou někde na cestě je špatné. Tedy jak kdy. Pokud se k vám černá kočka blíží, je to dobré znamení. Pokud se však během této cesty k vám otočí či se snad od vás dokonce vzdaluje hned od prvního okamžiku, budete mít smůlu. Na směru chůze kočky nezáleží pouze u gamblerů, protože pokud ti potkají kočku na cestě do kasina, mají smůlu vždy a měli by se raději na místě otočit a jít domů.

Bez výjimky.

Tedy, vlastně jednu výjimku by snad mohli učinit v případě, že by potkali hned tři černé kočky za sebou, protože to znamená štěstí. Vzájemné působení různých kombinací těchto pravidel se mi bohužel nepodařilo zjistit. Nemohu tak kvalifikovaně zodpovědět, jak se např. bude dařit skotskému gamblerovi, kterého v Japonsku obklíčí třináct koček. Přesto bych v takovém případě raději doporučil do kasina nejezdit. Pokud má člověk pocit, že jej obklíčilo třináct černých koček, není pravděpodobně ve stavu schopném řídit motorové vozidlo, natož činit finanční transakce.

Samotnou kapitolou jsou námořníci. Kočka na lodi, nejlépe pak černá, znamená štěstí. Pokud ovšem kočka na loď vstoupí a pak zase odejde, znamená to, že se loď potopí. Hození kočky přes palubu se pak rovná přivolání bouře. Kočky měly v domech i ženy námořníků, které věřily, že magický vliv kočky ochrání jejich muže i na dálku. Zajímavé v této souvislosti je pak tvrzení, že mladé ženy vlastnící černou kočku mají hodně ctitelů. Být v té době námořníkem, raději bych své ženě kočku zatrhl rovnou. Alibisticky z bezpečnostních důvodů. Pokud totiž kočka olízne ženě čelo, znamená to, že její manžel zemře. Pokud jí však olízne nohu, zemře švagr. Která část funguje na tchýně je v současné době předmětem intenzivního výzkumu. Financovaného z grantu EU.

Na rozdíl od Egypťanů a pohanů, kteří kočky uctívali, přišel papež Řehoř IX. na to, že ďábel na sebe často bere podobu černé kočky a v roce 1232 to zvěstoval v papežském listě Vox in Rama. To pak vedlo k masovému vybíjení koček v Evropě, což ve svých důsledcích napomohlo k šíření moru o několik desítek let později, protože se rozmnožily krysy. Ve středověku, odkud většina pověr pochází, byly kočky také hojně spojovány s čarodějnictvím.

V dnešní době už kočky naštěstí nepobíhají po světě jen proto, aby přinášely pocestným štěstí / smůlu (zvolte sami). Jak praví afghánské přísloví "Kočky nechytají myši proto, aby potěšily boha". Pokud tedy potkáte černou kočku, přestanete se kvůli tomu dívat pod nohy a spadnete do odkrytého kanálu, není to žádná magická smůla a nemůže za to ani ta kočka. Mám ale pocit, že to vám v té chvíli stejně nevysvětlím, takže celý tento vědecký článek by vlastně na... inu, na kočku.

zpět na ukázky